Asiallinen tutkimus, t: iltavirkku. Onneksi nykyisiin töihin voi mennä suht myöhään. yle.fi/uutiset/3-11805578

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.