Siirrän suomenkielisen mastodon-tunnarini mastodontti.fi:hin. Ilmeisesti kaikki followit pitäisi siirtyä automaattisesti uudelle tunnukselle. Kokeillaas..

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.