Brezilya, Paraguay ve Arjantin’i ayıran Üçlü Sınır

Nehrin ayırdığı her kara parçası farklı bir ülkeye ait.

dolaylı olarak işgal edilmiş* olacaktı

yanlış yazmışım kusura bakmayın

Show thread

Batılı güçler tarafından hiçbir zaman işgal edilmemiş bölgeler

Toplam ihracat ve ithalat değerine göre Avrupa ülkelerinin en büyük ticaret ortağı

Kaynak: IMF 2022

2023 Basın Özgürlüğü Endeksi

Türkiye 180 ülke arasından 165. sırada bulunuyor. 2022 yılına kıyasla sıralamada 16’lık bir düşüş yaşadı.

1-Norveç
2-İrlanda
3-Danimarka
4-İsveç
5-Finlandiya
6-Hollanda
7-Litvanya
8-Estonya
9-Portekiz
15-Kanada
21-Almanya
24-Fransa
45-ABD
47-Güney Kore
68-Japonya
92-Brezilya
123-Nijerya
141-Somali
152-Afganistan
164-Rusya
165-Türkiye
180-Kuzey Kore

Kaynak

Kore Savaşı (1950-1953)

Savaş öncesinde Kore çağın gerisinde kalmış, salgın hastalıklarla ve eğitimsizlikle mücadele eden bir ülkeydi. Kore diğer ülkeler tarafından adeta bir piyon gibi kullanılıyordu. 1945 yılında Sovyetler kuzey bölgesini, Amerikalılar ise güney bölgesini yönetiyordu ve nihayetinde kuzeyde sosyalist, güneyde ise kapitalist bir devlet kuruldu. İki devlet de Kore’nin kendilerine ait olduğunu iddia etti.

1950’de Kuzey Kore’nin Güney Kore’yi işgal etmeye başlamasıyla çıkan savaşta Kuzey Kore, Çin ve Sovyetler Birliği tarafından desteklenirken Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefik ülkeler tarafından destekleniyordu. 2 milyondan fazla insanın öldüğü bu savaş sonuçsuz kaldı. Demokrat Parti’nin Kore Savaşı’nı NATO’ya girebilmemiz için bir fırsat olarak görmesi nedeniyle Türkiye de savaşa yaklaşık 5.500 askeriyle dahil olmuştu.

Finlandiya, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’ne (NATO) katılan 31. ülke oldu. Böylece NATO’nun Rusya’yla olan sınırı 2550km‘ye çıktı.

Nüfusun %1’ine toplam servetten düşen pay 2021 (yüzde olarak)

Avrupa’daki güncel kuralık haritası

Haritayı basitleştirmek gerekirse: beyaz, gri ve mavi bölgeler haricindeki bölgeler kuralık açısından sıkıntılı.

Başımıza gelen bu büyük felaketi atlattıktan sonra gelecekte bizi bekleyen su kıtlığı problemi için de bilinçlenmeli yöneticileri bu konuda hareket etmeye teşvik etmeliyiz.

Avrupa ülkelerinde Müslümanlar hakkında olumsuz görüşlerin oranı (2016)

Telegram Kanalımız: t.me/dunyadanveriler

Birinci harita 1963-1998 yılları arasında dünyada meydana gelmiş depremlerin merkez üslerini gösteriyor. İkinci harita ise dünya fay hatları haritası. Bu iki haritayı karşılaştırdığınızda depremlerin rastgele bir şekilde meydana gelmediğini görebilirsiniz.

Telegram Kanalımız: t.me/dunyadanveriler

Show more

Dünyadan Veriler's choices:

Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.