Follow

RT @trama_lume
"Eucalipto, presente e... futuro?" Mesa de debate proposta pola Asociación en Defensa da .

Perspectivas da comarca no caso de continuar coa que asogala ó conxunto do territorio galego
galiciaconfidencial.com/notici desde @Gconfidencial

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.