Follow

RT @cgongd
Presentamos xunto á @agareso a colección de libros ‘Defensoras de dereitos’

Estréase con 3 títulos que narran as vidas e o compromiso coa xustiza de tres activistas de , e

➡️ galiciasolidaria.org/libros-de

Coñece as súas protagonistas👇🏾

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.