Follow

RT @montse_valencia
😵‍💫20 proxectos de expedientes de instalacións de xeración no último mes e medio
😵‍💫275 parques admitidos a trámite
😵‍💫7300MW
😵‍💫muíños de 220m
😵‍💫-500m de vivendas
😵‍💫P. Uría admite que non hai planificación ordenada

@redegalegarural

🗣️Como se chama a película?

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.