Follow

Triste noticia. Debido a falta de financiación, Publiclab tiene que desactivar temporalmente y sin fecha prevista de activación los proyectos y .

Gracias por el servicio prestado!!
publiclab.org/notes/jmacha/08-

@imvectech Ke mágoa! :(, mmm kizáis sexa un proceso longo, pero poderíades explorar a posibilidade de desenvolver en sensorica un proxecto (venture) para financialos... Pasáralle unha ligazón a @Xosequiroga se non lembro mal. Creo ke coñecen publiclab ou houbo relación...

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.