Follow

PROGRAMA COMPLETO

Ja tenim la programació completa del Hackeja La Terra en @calafou!

Les esperem de l'1 al 4 de Juny!

Inscriguin-se en el formulari per a facilitar la previsió de menjars ;D

hlt.calafou.org

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.