Pinned toot
Us convidem 👾 Hackmeeting 🏜️ DesertSeq! 🪱

La trobada hacktivista autogestionada, anual i itinerante per l'estado. Ens hi ajuntem activistes informàtiquis 💻 i socials 📣 amb ganes de polititzar la tecnologia, fer xarxa i passar-ho bé! 😁

⭐ La llista de nodos està abierta! https://s.42l.fr/nodos
✅ Ens inscribim aquí pels àpats 🍜 i la serigrafia 👕 https://s.42l.fr/inscripciones
🛠️ Tasques de preparació https://s.42l.fr/prehm

🖤 Us hi esperem 💚
#hackmeeting #desertSeq #hm23

📆 28 set - 1 oct
📌 CSO La Squatxeria, l'Hospitalet de Llobregat

Chattahoochee Challenge: Connecting Students Across a Watershed (#38742) ift.tt/ZvNGJfT

Creating a "videocamera" for passive dust collection over time? (#38041) ift.tt/lHEpXw6

Environmental Science An Interdisciplinary Study Involving Population Statistics (#38038) ift.tt/2Pba81N

Show more
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.