Zakończyła się 63. Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna. Znakomite wyniki na zawodach uzyskali nasi młodzi matematycy, którzy wywalczyli dla Polski cztery srebrne i dwa brązowe medale. Olimpiada odbyła się w stolicy Norwegii (6-16 lipca).

Polska drużyna zdobyła 4 srebrne medale i zajęła 5 miejsce w klasyfikacji drużynowej 18. Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej. W zawodach, które odbyły się w formule zdalnej (12-18 lipca), wzięło udział 209 zawodników z 54 krajów. Uczestnicy zmierzyli się z testem pisemnym, wirtualnymi zajęciami terenowymi oraz quizem multimedialnym

W stolicy Armenii zakończyła się 33. Międzynarodowa Olimpiada Biologiczna (IBO). Znakomite wyniki uzyskali na niej nasi młodzi biolodzy, którzy przywieźli do kraju złoty i trzy srebrne medale. Olimpiada trwała od 10 do 18 lipca.

Znakomicie spisują się polscy uczniowie na tegorocznych olimpiadach międzynarodowych. Kolejny sukces odnieśli młodzi chemicy, którzy na 54. Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej zdobyli 4 medale: złoty, 2 srebrne i brązowy. W zawodach, które z powodu pandemii odbyły się w formule zdalnej, wzięło udział ponad 300 zawodników z całego świata.

Szanowni Państwo,

w imieniu Wydziału Architektury - pracowników i studentów - serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia wystawy pt. "Barwy Ukrainy".
Ekspozycja znajduje się w budynku Wydziałów Architektury i Inżynierii Zarządzania (Politechnika Poznańska, Jacka Rychlewskiego 2) i jest dostępna do 8 kwietnia br.
Prezentowane prace zostaną przekazane na aukcję, z której środki wesprą działania pomocowe na rzecz Ukrainy.
Szczegóły dotyczące aukcji przekażemy Państwu w przyszłym tygodniu.

List rektora Politechniki Poznańskiej, prof. dra hab. inż. Teofila Jesionowskiego

Poznań, dnia 25 lutego 2022 r.
Droga Społeczności Akademicka Politechniki Poznańskiej,
Pracownicy, Doktoranci i Studenci Politechniki Poznańskiej pochodzący z Ukrainy,
z wielkim niepokojem i niedowierzaniem obserwujemy wydarzenia, które mają miejsce za wschodnią granicą naszego kraju, na terytorium Ukrainy. Nie ma zgody na to, czego jesteśmy świadkami od wczorajszego poranka. Na ustach wszystkich pojawiło się słowo wojna, które chcielibyśmy, by funkcjonowało już jedynie w książkach do historii.
W imieniu całej społeczności Politechniki Poznańskiej pragnę wyrazić naszą pełną solidarność z Narodem Ukraińskim. Zapewniam także, że jako Uczelnia będziemy robić wszystko, by objąć szczególnym
wsparciem naszych studentów, doktorantów i pracowników z Ukrainy, do których kieruję słowa:
„Pamiętajcie, nie jesteście sami!”.
Szanowni Państwo,
solidaryzując się z osobami najbardziej dotkniętymi konfliktem zbrojnym podjęliśmy decyzję o utworzeniu, w ramach Punktu Pomocy Psychologicznej Politechniki Poznańskiej specjalnej grupy wsparcia dla
studentów i pracowników z Ukrainy. Grupa ta będzie realizowała spotkania w formule on-line w czwartki
o godz. 17.00. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczane będą na stronie internetowej oraz
w mediach społecznościowych Politechniki Poznańskiej. Od 1 marca br. dostępne będą także indywidualne
konsultacje psychologiczne.
Pragnę podkreślić, że Uczelnia podejdzie z należytą wyrozumiałością i życzliwością do spraw związanych z przebiegiem studiów oraz sytuacją bytową (m. in. wsparcie finansowe – zapomogi, obniżenie czesnego, kwaterunek w domach studenckich) osób pochodzących z Ukrainy. Studenci z Ukrainy mogą składać wnioski o doraźną zapomogę (zgodnie z Regulaminem przyznawania świadczeń dla studentów Politechniki Poznań-
skiej § 1, pkt 5. i 6).
Oferujemy także możliwość zakwaterowania w domach studenckich członków rodzin naszych stu-
dentów, doktorantów i pracowników oraz studentów opuszczających uczelnie ukraińskie z powodu działań
wojennych.
W ścisłej współpracy z Wydziałem Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta
Poznania, organizujemy punkt pomocy prawnej, który będzie funkcjonować na terenie naszej Uczelni. Szczegółowe informacje opublikujemy w najbliższym czasie na stronie internetowej PP.
Jednocześnie informuję Państwa, że Miasto Poznań tworzy bazę wolontariuszy i wolontariuszek,
pragnących wesprzeć osoby pochodzące z Ukrainy. Osoby chętne do zaangażowania się w zakresie tłumaczeń czy wsparcia uchodźców, proszone są o kontakt pod adresem: wolontariat@um.poznan.pl . Natomiast
osoby posługujące się językiem ukraińskim, angielskim lub rosyjskim, które chciałyby wesprzeć infolinię
w ramach Poznań KONTAKT w charakterze konsultanta, proszone są o kontakt pod adresem: pk@um.poznan.pl .

Nasze serca mają dziś kolor niebiesko-żółty

Zespół naukowców Politechniki Poznańskiej otrzymał licencję na korzystanie z systemu rejestracji i przetwarzania obrazu przestrzennego,

"Spółka Mucha zajmuje się rozwijaniem technologii rejestracji obrazu przestrzennego następnej generacji. Kamery pola światła umożliwiają pełniejszą, w stosunku do tradycyjnych kamer, rejestrację otaczającego świata na potrzebny wirtualnej rzeczywistości. Dzięki specjalnej wieloobiektywowej konstrukcji, kamera rejestruje nie tylko informację o intensywności światła, ale także informację o kierunku z jakiego poszczególne promienie światła do niej docierają. Pozwala to na pełną rekonstrukcję otaczającego świata w wirtualnej rzeczywistości."

put.poznan.pl/artykul/licencja

Według danych OPI* Politechnika Poznańska wykazuje największy odsetek studentów (82,9 %) i doktorantów (90,9%) zaszczepionych przeciw covid-19 w zestawieniu polskich politechnik. Bardzo wysoki wskaźnik zaszczepienia, bo 90,3% wykazują też nauczyciele akademiccy (tuż za Politechniką Gdańską z poziomem 90,6%)

put.poznan.pl/artykul/politech

Politechnika Poznańska na trzecim miejscu wśród najchętniej wybieranych na studia uczelni w Polsce:

put.poznan.pl/artykul/politech

Właśnie prof Morzy powiadomił o kolejnym sukcesie naszych absolwentów. Gratuluję Panu Krystianowi Piwowarczykowi, którego praca dyplomowa "Szyfrowanie homomorficzne" (promotor
dr Tomasz Koszlajda) została wyróżniona w konkursie "Sztuczna inteligencja
i nowoczesne technologie w łączności" organizowanym przez Departament
Innowacji Ministerstwa Obrony Narodowej.

Więcej informacji:
gov.pl/web/obrona-narodowa/ii-

Not a single student preferred mastodon from discord. Anyone has a link to an introductory article which could show why it's better to use mastodon? I know mastodon is more like twitter replacement, but still...

What's the server policy on using languages other than English?

Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.