Follow

📑 Carta a la ciutadania de Carles Puigdemont:

El moviment independentista s’ha de preparar per a la fase en què la resposta de l’Estat torni a ser un “no” a tot, i mantingui la repressió i l’amenaça sobre milers de ciutadans de Catalunya. No podem dedicar més temps del que ja s’ha dedicat discutint banalitats partidistes: la confrontació amb l’Estat no es pot defugir, és una realitat inevitable per la qual hem de passar si volem que Catalunya sigui reconeguda com a nació sobirana i independent.

No podem fer creure a la ciutadania catalana que, per alguna raó que desconeixem, vindrà un moment en què ens serà reconeguda la nació sense haver-la de lluitar des dels carrers, places i institucions del país. Pensem el que pensem i votem el que votem, les coses sabem que són d’aquesta manera.

🗳Llegeix aquí el missatge sencer: consellrepublica.cat/missatge-

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.