Follow

El preu de l'electricitat explicat amb un acudit

- Compro 3 kilos de pomes, 2 kilos de peres i aquests dos kiwis de Nova Zelanda ecològics.
- Molt bé, doncs li cobrem tot al preu dels kiwis.
- Com?!
- Seran 160€.
- Què??!!
- Aquí ens regim segons el mercat de l'electricitat.
- Quins collons! 🤔Vostè em sona...
- Sóc un ex-ministre... i sisplau pagui i deixi passar, que per la porta giratòria entra un altre ex-ministre.
- Això és un robatori!
- Sí, però un robatori legal.

Explicació:
Les elèctriques, que a l'Estat espanyol funcionen com un oligopoli, s'encarreguen molt bé de que dins del paquet d'energia que consumim hi hagi sempre un % d'energia cara, i ens la cobren tota a aquest preu (barata inclosa) aconseguint uns beneficis estratosfèrics en detriment de la gent i les PIMEs. Els que ho podrien aturar (hi ha solucions) són els mateixos polítics que, amb el temps, aniran a parar als consells d'administració d'aquestes grans empreses.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.