Follow

@lauraborras
Es repugnant la campanya que s'està promovent des dels sectors mes pudents i putrefactes de la dreta casposa, cap a la presidenta del Parlament MH Laura Borràs, per un twit sobre la rebuda d'una felicitació a Catalunya, del consolat de Estats Units.
Les crítiques, algunes, són aprop de la misoginia. Si en lloc d'una dona hagués estat un home, no crec pas que hagueren tingut collons de dir el que han dit. Deixant a banda si la felicitació del consolat es falsa o no, estic segur que això te una explicació.
La presidenta es prou inteligent per no caure en una mentida tant fàcil de comprovar.

Per tant espero que tot s'aclareixi lo avans possible i es deixi de donar carnassa a les piranyes de la dreta inútil i plena de zombis politics.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.