Follow

Ucraïna va teixir una intensa i extensa xarxa de contraespionatge que va destruir tot el sistema d'espionatge i corrupció amb què el Kremlin, des de Rússia, pretenia acabar amb el règim ucraïnès en molt poc temps i d'una manera "neta", gairebé sense resistència.
Kíev va resistir sorprenentment a l'atac rus en anticipar-se constantment en matèria d'informació i, igualment, aprofitant tota la informació privilegiada que rep d'occident i especialment dels Estats Units d'Amèrica.
En aquesta segona fase de la guerra, que es podria enquistar, les conseqüències són impredictibles. Ningú ha fet servir encara tot el seu potencial armamentístic, per la qual cosa l'escalada, si es produeix, pot portar-nos a un territori desconegut des de la segona guerra mundial.
Sota aquest context, subjau una idea inquietant: Les persones fortes que envolten Putin són encara més radicals que ell, i un futur rus democràtic i allunyat del "vell règim" sembla avui molt lluny.

youtu.be/kvHMy86bR-Q

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.