Follow

Una història amb "moraleja".
EL BURRO MORT

Una noia, la Alicia, se'n va anar a un poble i va comprar un burro a un pagès per 500 €. Van quedar que el pagès li lliuraria l'animal a l'endemà. Però a l'endemà, el pagès li va dir:
-Em sap greu, Alicia, però tinc males notícies: el burro se'm va morir ahir vespre.
-Bé, va dir la Alicia, llavors torneu-me els meus diners. El venedor va replicar:
-No puc. Ja me'ls he gastat.
I la Alicia li va dir:
-Bé, doncs doneu-me el burro.
- ¿I per què el vols, què en vols fer? va preguntar el pagès.
-El rifaré, va contestar la Alicia.
-Estàs boja? com vols rifar un burro mort?
- Home, no ho diré pas que és mort.
Un mes després, el pagès es va trobar novament amb la Alicia i li va preguntar:
- Què va passar amb el burro?
I la Alicia li va explicar:
-El vaig rifar, vaig vendre 500 números a 20 € cadascun i vaig guanyar 10.000 €
- ¿I ningú es va queixar? va preguntar el pagès.
-Només el guanyador, va dir la Alicia, però li vaig tornar els seus 20€.

La Alicia va créixer i es va fer política, fins arribar a diputada, després Senadora, després Ministra, i després va tornar a ser Senadora, i de la mateixa manera, va usar els diners de tots. I aquests diners, van anar a la seva butxaca !!! i tots sabem de quina manera ... !! Una dona que durant la seva vida no va treballar mai, ni va fer res productiu, i ara és molt rica ... perquè va trobar molts "burros morts" en el seu camí, i els va anar rifant a molta gent ingènua.
Però el millor d'aquesta història és que, continua trobant burros morts per seguir sent Senadora.

No deixem que ens segueixin venent burros morts !!! ..
Estiguem alerta, obrim els ulls i, millor encara, les nostres ments, el criteri i molt sentit comú. Pensem en els que hem de treballar per viure.

Potser podem ajudar que parin de vendre'ns burros morts compartint aquesta història. Provem-ho!

En George Orwell va dir:
"Un poble que vota corruptes, inservibles, cínics i traïdors, no és víctima, ES CÒMPLICE."

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.