Follow

@corconegre @spla@soc.catala.digital
Tot el que sorgeix d'un tribunal a Catalunya està viciat des del pricipi. Vull recordar que l'assumpte per el qual s'investiga a Laura Borràs ja ho va ser investigat pels Mossos i ho van arxivar per falta de proves. Per tant la investigació actual com el aportament de proves de dubtosa procedència, son la prova d'una persecució a la persona. Sent Laura Borràs la candidata a la presidencia de la Generalitat per Junts i la previsible pujada de votants del grup, tot indica que es probable que pugui ser presidenta de la Generalitat. I això amics meus, no interessa a ningú. Vull dir que interessa esfondrar al personatge al preu que sigui. Per tant está clar que la CUP fa el joc brut al estat espanyol i també al govern d'Aragones, perquè sense cap dubte es la seva rival directa a la presidència de la Generalitat. Permeteu-me que us digui que això de la corrupció i tal son futeses comparat amb el perill de que Laura Borràs sigui presidenta de la Generalitat.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.