13 dk sonra "Cancellasak da mı saklasak?" oturumumuzla ÖzgürKondayız <3

🔗Canlı yayın: ozgurkon.org/2021/live
🔗Program: ozgurkon.org/2021/schedule

@neslihan Sunum güzel başladı, fakat zaten özgür yazılım topluluğunda bölünmeye sebep olmuş dile getirmek istemediğim kadar itici bir konunun en hassas kısımları *genel izleyiciye* bahsedildi. Neden?

@Pixificial Ah, epostanıza cevap yazıyordum ama bu konuşmanın public sürmesini tercih ederim. Belki benzer kaygıları belirenler olmuştur. Aksine Özgür Yazılım alanına yeni girecek kişiler için o oturumun çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu sayede bu topluluklardaki sorunlu güç ilişkilerine karşı kafa yoran, kendileri de yarın bir gün hak ihlallerine uğrarlarsa onların hakları için de mücadele edecek bir topluluk olduğumuzu anlayabiliriler.

@neslihan İyi niyetinizi anlıyorum ve tartışmaların faydalı olabileceğine sözüm yok. Fakat özgür yazılım yazan birey farklı, kullanan birey (yazmaya davetli olsa da) farklı. Konuşmada bahsedilenler topluluğu ilgilendiren çok hassas konular. Böyle hassas bir tartışma konusunu (tartışma konusundaki kendi tarafınız, yanlılığınız ile, kaynak vermeden) bu derinlikte genel izleyiciye, özgür yazılım kullanmaya ilgi duyan veya duymayan bireylere sunmamalısınız.

@Pixificial Açıkçası benim kafamda böyle bir ayrım yok, bence tüm yazılımlar özgür olmalı, yazdıklarımız da kullandıklarımız da. Yazanları da kullananları da aynı topluluğun üyeleri olarak görüyorum. Kendi sunumumuzu kendi bakış açımızdan yapmakta da bir sakınca görmüyorum, ansiklopedi yazmadık, fikirlerimizi sunduk neden tarafsız olalım ki ?(kaynaklar belirtilmişti aslında, belki gözden kaçtı?)

@Pixificial Öte yandan insanları özgür yazılımdan uzaklaştıran şeylerden biri bu alanlardaki toksik kültür, abicilik kültürü olarak tanımlamaya çalışacağım oldukça sorunlu bir hiyerarşi hakim. Ben herkesin özgür yazılım kullanmaya yanaşmamasının önünde bunun bir engel olduğunu görüyorum. Bu alanda kapsayıcı ve çeşitliliği önemseyen toplulukların da olduğunu göstermezsek asıl insanlar bu tarafa şans vermeyecek. Kaynak belirtmediğimiz konuyu da belirtirseniz ileteyim kaynağımızı.

Follow

@neslihan Sanırım konuşmada bahsedilenlerden hangisinden rahatsız olduğumu anlatamadım, fakat ağzıma almayacağım. Toksik kültür konusunda zaten aynı fikirdeyiz, tartışmanın manası yok. Sunum çok hassas konulara girdiğinden izlemek istemeyip çıktım. Kaynağı zevkle alırım, fakat ben de konuşmada geçen suçlamaların yanlışlığı hakkında bir kaynak bırakmak isterim, özellikle birinci ve beşinci kısımları okumanızı teşvik ederim: stallmansupport.org/debunking-

@Pixificial Epistein'i savundu demedi, Episteinin kaçırdığı kurbanlardan birine cinsel saldırıda bulunan Minsky'i savunduğunu söyledi.Epistein davası ABDde yedi düvelin bildiği bir mesele, onun partilerine giden kişiler de en naif yaklaşımla bile orada ne olup bittiğini biliyordu (yani Minsky). Stallman da bunu bilecek kadar politik konulara ilgili biri. Eposta listesinde suçlu arkadaşını savunmak için söylediği mağdurun kendini gönüllüymüş gibi göstermiş olduğuna bizce kendi bile inanmıyor yani

@Pixificial Dolayısıyla bunu kötü niyetli bir tecavüzcü aklaması olarak görüyorum. Açıkçası bundan mutlu değilim ama şu ana kadar ~20 saat Stallman'ın "hataları" konulu toplantıya katılmış ve muhtemelen bir ay önceye kadar yazılmış tüm içerikleri tüketmiş ve bu konuya özel bir yazılar arşivi olan biri olarak cinsiyetçi olmadığına dair pek çok argüman da okudum. Bu yüzden sunumda kadınları bu alanların dışında bırakan davranış örneklerini sayarken örnek olarak nokta atışı davranışlardan bahsettim

@Pixificial Kadınların ortamda nadir gözlenen bir yaratık gibi hissettirilmesine verdiğim örnek "A GIRL" diye bağırarak ortamdaki tek kadını işaret etmesi, tek iletişimin cinsel içerikli şakalara dair örneklerle kurulmasına da örneğim taking Emacs virginity örneğiydi. Bunlar cinsiyetçi davranışlar mıdır net olarak evet diyemem ama ortamdan kadınları uzaklaştıran davranışlardır evet. Ben de bu örnekleri konuşmanın o bölümünde verdim.

@neslihan İşaret etme konusunu görmedim, istersen linkleyebilirsin. Emacs virginity konusu ise bağlamın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Zaten Stallman'ın Hristiyanlık ve kiliseleri hakkında yaptığı bir şaka, Hristiyanlık'daki bakirelik ile ilgili kısımlara değiniyor, ve onlara karşı.
Burada cinsiyetçi bulabileceğin şey Hristiyanlık...

@neslihan Buraya sitesinden (stallman.org/saint.html) iki alıntı bırakayım:

Saint IGNUcius says: Some people don’t realize that Saint IGNUcius is Saint IGNUcius’s way of not taking himself too seriously.

Warning: taking the Church of Emacs (or any church) too seriously may be hazardous to your health.

@Pixificial tekrar yazayım, bu şakanın kültürel kökenleri olması bir şey ifade etmiyor. Bu şakayı kadınlara imalı bakışlar atarak defalarca tekrarlıyor. Oraya gelen kadınlar sırf kadın oldukları için cinsellikle ilgili şakaların hedefi olmak değil eşit muamele görmek istiyorlar ve bundan rahatsız olduklarını da bloglarında yazmışlar. Yani bu davranış tam da benim sunumumda söylediğim gibi kadınların topluluktan uzaklaşmasına sebep olmuş.

@Pixificial Emacs virginity esprisinin nereden geldiğini biliyorum... Bu durum şakanın bir teknik toplantıda yapılmasının kadınları dışarda bırakıyor olmasını değiştirmiyor. Buyrunuz "A GIRL!" diye bağırışı:
geekfeminism.wikia.org/wiki/Ri
Buyrunuz "relieve them of their virginity": geekfeminism.wikia.org/wiki/EM ve buyrunuz benim sunumumda ilgili sayfadaki kaynakça:

Sunumdaki suçlamaların yanlış olduğu iddianıza dair kaynağınızdaki konulara yazdığım yorumlarım yukarıda, neden böyle düşündüğümü açıkladım. Sunumdan alınan sayfayla kaynaklarım da burada, ithamlarınızı gözden geçirecek misiniz @Pixificial ?

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.