13 dk sonra "Cancellasak da mı saklasak?" oturumumuzla ÖzgürKondayız <3

🔗Canlı yayın: ozgurkon.org/2021/live
🔗Program: ozgurkon.org/2021/schedule

@neslihan Sunum güzel başladı, fakat zaten özgür yazılım topluluğunda bölünmeye sebep olmuş dile getirmek istemediğim kadar itici bir konunun en hassas kısımları *genel izleyiciye* bahsedildi. Neden?

@Pixificial Ah, epostanıza cevap yazıyordum ama bu konuşmanın public sürmesini tercih ederim. Belki benzer kaygıları belirenler olmuştur. Aksine Özgür Yazılım alanına yeni girecek kişiler için o oturumun çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu sayede bu topluluklardaki sorunlu güç ilişkilerine karşı kafa yoran, kendileri de yarın bir gün hak ihlallerine uğrarlarsa onların hakları için de mücadele edecek bir topluluk olduğumuzu anlayabiliriler.

@neslihan İyi niyetinizi anlıyorum ve tartışmaların faydalı olabileceğine sözüm yok. Fakat özgür yazılım yazan birey farklı, kullanan birey (yazmaya davetli olsa da) farklı. Konuşmada bahsedilenler topluluğu ilgilendiren çok hassas konular. Böyle hassas bir tartışma konusunu (tartışma konusundaki kendi tarafınız, yanlılığınız ile, kaynak vermeden) bu derinlikte genel izleyiciye, özgür yazılım kullanmaya ilgi duyan veya duymayan bireylere sunmamalısınız.

@Pixificial Açıkçası benim kafamda böyle bir ayrım yok, bence tüm yazılımlar özgür olmalı, yazdıklarımız da kullandıklarımız da. Yazanları da kullananları da aynı topluluğun üyeleri olarak görüyorum. Kendi sunumumuzu kendi bakış açımızdan yapmakta da bir sakınca görmüyorum, ansiklopedi yazmadık, fikirlerimizi sunduk neden tarafsız olalım ki ?(kaynaklar belirtilmişti aslında, belki gözden kaçtı?)

@neslihan Sanırım yanlış anlaşıldı, tüm yazılımlar (yazılan ve kullanılan) kesinlikle özgür olmalı. Durum şu ki, herkesin yazılım yazmaya ilgisi yok ve bu gayet normal, fakat insanların kullandıkları bu yazılımlar kesinlikle özgür olmalı. Ve amaç insanlara bu özgürlüklerini duyurmak, farkına vardırmak iken; daha dört temel özgürlük konusu bile bahsedilmeden genel izleyiciye o hassas konular sunulmamalı, mesela content warning seçenekleri bunun için var.

@Pixificial Bahsettiğiniz şey "özgür yazılım nedir" gibi bir sunum kapsamında anlamlı olurdu. O süre içerisinde bu konular bile yetişemedi, kendimize bir audience seviyesi belirledik ve bu kişiler Stallmanı, ERS'i vb. tanıdığını varsaydığımız kişilerdi. Bu kişilerin kim olduklarını, bahsettiğimiz her teorinin ne olduğunu anlatmak için bir sunum değil kitap yazmak gerekirdi. Uğurcan'ın bu konunun detaylarına girerken trigger warning yaptığına çok eminim, kaçırmışsınız o kısmı.

@Pixificial Sunumun önizlemesinde de özgür yazılım dünyasındaki bu tartışmalardan yola çıkacağı ve bu bağlamda sosyal adalet kavramlarını ele alacağı yazıyordu. Sunum önizlemeleri sitede bu yüzden yayınlanıyor, izleyici konunun kendi ilgi seviyesine uygun olup olmadığını belirleyebilir. Kaynaksız bilgi kısmını da tekrar soracağım hatırlıyorsanız, kaynaklara dayanmakta hassas davrandığımızı bildiğimden, muhtemelen bir cevabı var konunun bende.

@neslihan Trigger warningi kaçırdım, bunun iki olası sebeplerinden biri benim yeterince dikkatli olmamam, diğeri de trigger warningin altının yeterince çizilmemesi, fakat buna yorum yapamam, diyebileceğim bir şey ise konuşma konusunun sitede yayınlandığını bilmemle beraber, buradaki açıklama kısmında *bu kadar hassas* bir konuya inileceği hakkında trigger warning dahil hiçbir bilginin bulunmaması.

@Pixificial ***bu kadar hassas*** olan nedir? Zaten her yerde bulunabilen ve çokça konuşulan bir eposta mı, bir etkinlikte insanların suratına yapılmaya utanılmamış ve açıkça yapılmış olan şakalar mı?

@neslihan Genel izleyici kaygım bireylerin özgür yazılım topluluğunun ince detayları hakkında ~20 saat toplantılarda bulunmadan, ilk izlenim olarak topluluk içindeki zaten topluluğu bölen bir tartışmanın derin konularına maruz olması.

@Pixificial sizin atmış olduğunuz taraflı kaynaklara da denk gelmiş olabilirlerdi, bizim sunumumuza da denk gelmiş olabilirler. Bu konuda tarafsız kaynak yok, elbet gördükleri ilk kaynak taraflı olacaktı. Dilerlerse okumaya devam edebilirler. Ben hala muhakeme yeteneği olan yetişkin insanlara yaptığımız bir yayında "kafaları karışır" kaygısıyla hareket etmeyi ve daha ileri gidip bazı gerçekleri onlardan saklama hakkını kendimizde görmeyi anlamlı bulmuyorum.

Follow

@neslihan Yanlış anlaşılma var ve temize çıkarmak zorundayım. Benim bahsettiğim şey ne "kafaları karışır" kaygısı, ne de taraflı olduğunu kabul edip hemen ardından "gerçekleri" diye bahsettiğiniz tartışmaları onlardan saklama isteği...

@neslihan Teknoloji endüstrisinde kadınlara karşı haksızlık olduğuna sözüm yok ve bundan dolayı hepimiz gibi üzgünüm, benim buradaki kaygım özgür yazılımla ÖzgürKon doğrultusunda ilk defa tanışan insanların karşısına direk topluluktaki en derin tartışma konusunun en derin kısımlarının çıkarılması.

@Pixificial etkinliğin bir yeni başlayanlar etkinliği olma iddiası yok. Gelen kişinin bilgi seviyesi bizim için tamamen bir muamma. Özgür yazılıma dair hiçbir fikri olmayan kişiler olsalar bile sizin derin olduğunu iddia ettiğiniz benimse topluluk dinamiklerinin en önemli ve aşikar konularından gördüğüm (çünkü topluluğun yaklaşımına dair çok şey anlatıyor stallman support) konunun anlatılmasını uygun buluyorum. Yeni girdiğim toplulukta ilk bunu öğrenmek isterdim hatta açıkçası.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.