Follow

Hallo @cultuurpers
.
Interessante beschrijving van “Mijn Lieve Gunsteling”.
.
Jullie schrijven over een ‘pedofiele’ lust. Dat is natuurlijk niet correct. Pedofilie gaat over de permanente seksuele aantrekking tot pre-puberale kinderen. Daar is hier geen sprake van.
.
Misschien komt het te dichtbij dat deze “lust” ook gewoon bestaat onder hetero mannen? Schuif aub niet iedere seksuele ervaring met minderjarigen in de schoenen van pedofielen. Het is onjuist en geeft bovendien een heel verkeerd beeld van de oorzaken van seksueel kindermisbruik.
.
Nemen jullie je verantwoordelijkheid en passen jullie het aan?
.
cultureelpersbureau.nl/2023/02
Meer informatie over pedofilie op www.Pedofilie.nl.

@benkirssen Just a FYI: Mastodon.art blocks qoto, and they won’t be seeing your toot.

@benkirssen Because Qoto refuses to block other servers easily.

Some instances block other instances which won't block the same as they do. Qoto doesn't join in that mindset.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.