@aral soru soracaktık ama 😞

bu arada hiç alçak gönüllü olma aral, türkçen süper.

@kayfabeengineer Özür dilerim, ilk kez deniyorduk, o yüzden her şeyin ortasında chat'e bakamadım

@aral sıkıntı yok. bu arada yayın tekrarlarını neden vimeo'ya koyuyorsunuz? kaç zamandır aklımda, soracağım soramıyorum. onlar silikon vadisi şirketi değil mi .d

@kayfabeengineer Evet. Ama her şu anda oradaki senelerceki videoları başka yere geçirecek zamanım yok :)

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.