بنظرم به نمایش گذاشتن بی‌دینی هم مثل اظهار دین‌داری چرت و حال به هم زنه

@reza__m
به نظرم به لحاظ اجتماعی موضوع بی‌دینی و دینداری بخش مهمی از هویت‌سازی ه. هر کسی رو یه بخش از هویت‌ش تاکید داره. ینی هرکس دوس داره طوری شناخته بشه. کسی ممکنه باور سیاسیش رو خیلی ابراز کنه، کسی جنبه هنرمند بودنش، کسی برنامه نویس بودنش:)، وخب اینا هویت ما رو میسازن. و از این طریق وارد گروه‌های مثلا دوستی میشیم.

Follow

@cleopatra همیشه یه چرای ارسطویی پشت این قضیه‌س که اگه همیشه بخواییم با متدولوژی (روش) بریم سراغش معلوم نیست که حتمن با دست پر برگردیم

@reza__m
متوجه نشدم راستش. بیشتر توضیح میدین؟

@cleopatra
سوال به سبک و سیاق ارسطو: چرا هرکسی روی یک بخش از هوییتش تاکید داره و آیا تاکید برروی یک بخش از هویت و اهمیت کمتر برای بخش‌های دیگه قایل شدن و حتا انکار بعضی از بخش‌ها بخاطر هویت یابی می‌تونه ما رو کامل‌تر یا سعادتمندتر کنه؟
و اینکه چرا انتخاب این با انتخاب اون فرق می‌کنه؟
هرچند اگه ببشتر بخوایم مته روی خشخاش بذاریم می‌شه یه سوال سقراطی هم پرسید: "هو ما هو" هویت چیست؟

@reza__m
بله بخوایم ازین دست سوالا بپرسیم که اصا ته نداره.
منم الان هیچ تحلیل خاصی ندادم.
چیزی هم که گفتم احتمالا جامعه‌شناخای باشه تا فلسفی.
بررسی فلسفی این موضوع اصا انقد الابختکی نیس که:)

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.