خیلی وقتا که میام روی شبکه با این زباله گردهای بازیافت شهرداری احساس همزادپنداری می‌کنم

reza++ boosted

سرعت اینترنت داره می‌رسه به دوران دیال‌آپ

reza++ boosted

RT @hamed
دوستان اگر کار شما مستقیم یا غیرمستقیم به اینترنت مربوطه، درباره این وضعیت کثافت حرف بزنید. فرصت بحث درباره دنگ کافه و امثالهم همیشه هست.

اگر شرکت دارید،‌ در وبلاگ‌تون بنویسید. آدم‌ها رو مطلع کنید و باور کنید اون‌قدری که شما فکر می‌کنید بقیه می‌دونن چه خبره، نیست! #فیلترنت

کسی می‌دونه از پارسال تا امسال سرعت اینترنت چقدر کمتر شده؟ اصلن امکانش هست که عددش دربیاد؟

reza++ boosted
reza++ boosted
reza++ boosted

The countries that got tea via China through the Silk Road (land) referred to it in various forms of the word “cha”.

On the other hand, the countries that traded with China via sea - through the Min Tan port called it in different forms of “te”.

(Credit: India in Pixels)

I still prefer coffee.

reza++ boosted

این برنامه‌های کامپیوتری یا اینقدر ساده استند که هیچ کاری نمی‌تونن بکنن یا اینقدر پیچیده که من نمی‌تونم باهاشون کار کنم

reza++ boosted
reza++ boosted
reza++ boosted

باید
دایره ی ارتباطات ماستودونم رو وسیع تر کنم.
سه روز نمیام
بعد می بینم کلا ۸ تا پست جدید دارم اونم کامنت روی یه پست دانیال هست.
ماستودونی های عزیز
بیایید همدیگه رو فالو کنیم من از این برهوتی در بیام.
از من در تایم لاین شما
موسیقی
فلسفه
ادبیات
کافئین
مجله و کتاب
و از این دست چیزها به یادگار می‌ماند.

امضا
خسته‌ازکار برگشته‌ی بی‌‌کانکشن‌سازنده

reza++ boosted

روی پیکسلفد چجوری میشه یه هشتگ رو میوت کرد؟

reza++ boosted
reza++ boosted
reza++ boosted
reza++ boosted
reza++ boosted
Show more
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.