Follow

Lata temu na Twitterze była ciekawa rozmowa o słowiańskich imionach dla piesków. Ciekaw jestem, czy od tego czasu coś się zmieniło. Znacie jakieś?

Zostawtosław.

@szescstopni Słowiańskie imiona zwykle wyrażają jakieś życzenie, więc może Niesraj. Albo stare, dobre Ugryź.

@rdarmila to już raczej Niegryź ;-) z drugiej strony podoba mi się Gryzosław
@szescstopni

@szescstopni @wariat może nie słowiańskie ale trochę w temacie: mój pies ma na imię Runa. Chociaż bardziej by jej pasowało Nieżryj albo Zawyj

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.