Teematorstait jatkuivat tekstiilitöiden ja nepparikoneen opettelun merkeissä. Erityisesti lapsille suunnatussa työpajassa askarreltiin nahanpaloista ja nepeistä yksinkertaisia ratkaisuja johtokaaoksen järjestämiseen.

Katso täältä tulevien teematorstaiden aiheet:

tampere.hacklab.fi/kev%C3%A4%C

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.