tobychev boosted

“From the perspective of insurers, democratic reform of police agencies is undesirable, not because it will predictably increase or decrease claims, but because its effects are uncertain… because it is relatively untested, radical democratic reform threatens the core of the business model for liability insurance by creating uncertainty as how much municipal liability the insurer will have to cover.” lpeproject.org/blog/insurance-

tobychev boosted

New study: “We examine how gender shapes 25,000 everyday interactions between strangers. We manipulate gender, class, and ethnicity of research assistants [who prompt] pedestrians...to provide directions, help with dropped groceries, or lend cell phone to RA.” static1.squarespace.com/static

@owasow
@Mabande Maybe not entirely surprising, but good to know it can be measured.

tobychev boosted

“Black social movements face a dilemma in that the public often perceives nonviolent Black disruptive protest as violent…we find Congress is generally more accepting of nondisruptive protest but nondisruptive protest is only roughly one-tenth as effective for Blacks” academic.oup.com/sf/advance-ar

@landetannien
Att någon skulle "ta debatten" var väl önskemålet? :p

1. Visst är listan inte uttömmande, men den behöver bara vara _illustrativ_. Du får gärna komma med ett motexempel :)

2. Inget fel med att hålla sig till området rubriken pekat ut, speciellt om det är svårare att försvara ståndpunkten utanför det området :p

3. Min poäng är att jättemycket fiktion i allmänhet kretsar kring psykologiska frågor, så det blir inte så god skörd för SF om den försöker sig på att utföra gränsen för det mänskliga genom att ta ideer från psykolgin eftersom dessa ideer ofta kommer från vanlig fiktion.

tobychev boosted

this is not #AI

this is not a scene from a movie

this is simply a one in a billion video shot at the right time at the right angle by a teenager in #portugal a few days ago

fucking amazing! positively biblical

#space #meteor

news.com.au/technology/science

tobychev boosted

I went to CVS yesterday to pick up a prescription. For years when I’ve done so, there’s a step where you need to sign on the terminal and agree that you’re receiving the listed medications. This time, I noticed a super dark pattern.

In the place where historically they’ve collected this signature, they still ask for your signature—but to agree that CVS can use your *medical data* for marketing.

There’s no way this is informed consent. One of the darkest patterns I’ve seen.

@landetannien
Har inte vanliga fiktion varit väldigt fokuserade på att utforska hur människor beter sig sen typ tidernas begynnelse?

I det sammanhanget tror jag inte psykologin har så mycket helt nya ideer at komma med, och idag har fältet upptäckt att det är svårt att bevisa resultat som setts som trovärdiga.

Så det är inte helt tydligt vad en skulle bygga sin historia på. Stanford prison? "Power corrupts" är en cliché. Milgram? Underordnade som lyder order även om de känns hemskt är inte heller så nytt, de flesta råkar ut för något mildare på sin arbetsplats...

Den där apan som försvinner när du försöker räkna alla bollstuts är ett kul och överraskande resultat, men svårt att bygga en historia kring och i slutändan är det bara ett annat sätt att bli osynlig på.

tobychev boosted

It’s so hot in Mexico that howler monkeys are falling dead from the trees.

At least 138 of the midsize primates, who are known for their roaring vocal calls, were found dead in the Gulf Coast state of Tabasco since May 16, according to a conservation group. #ClimateChange

abcnews.go.com/International/w

tobychev boosted

After another - poorly communicated - delay of the first crewed #Starliner launch NASA is now "working toward a launch opportunity at 12:25 p.m. ET on Saturday, June 1, with additional opportunities on Sunday, June 2, Wednesday, June 5, and Thursday, June 6": blogs.nasa.gov/boeing-crew-fli

tobychev boosted

Two quick updates -

A) if you disallow recording of a website in Control Panel or GPO, in Chrome it is still recorded - disallow recording only works in Edge browser

B) Firefox and Tor Browser is recorded always, including in private mode - the exception is Hollywood DRM’d videos

Show thread
tobychev boosted

Israel har stoppat amerikanska AP:s livefeed av norra Gaza – som filmats på distans från Sderot i Israel – och beslagtagit en kamera och annan utrustning, enligt nyhetsbyrån. Skälet som angetts är att bilderna sänds på Al Jazeera (som är en av AP:s tusentals kunder). apnews.com/article/live-transm

tobychev boosted
tobychev boosted

A wave of retractions is shaking physics. Grappling with problematic papers and poorly documented data, researchers and journal editors gathered in Pittsburgh to hash out the best way forward. technologyreview.com/2024/05/1

tobychev boosted

“We’ve talked in the past about there being academic evidence, engineering studies. What we are actually seeing now with those satellites in operation is empirical evidence. You see the noise floor on our satellites increase to the degree that services cannot be provided.”

spacenews.com/omnispace-report

#SCS #Satellites #Space #SpaceX #Omnispace #RFI

@erikdelareguera
Tråkigt att han inte tänkte på det tidigare, en "avhoppare" som ordförande för LO hade varit en stark symbol i sig.

Men det är förståeligt att omvandla sin image till nazist-avhoppare mitt under kongressen inte är möjligt för en människa.

tobychev boosted

Förklaringen till sista minuten-avhoppet på LO-kongressen.
"Jag bekände mig inte till nazismen. Men jag kallade mig för patriot eller Sverigevän."
arbetet.se/2024/05/21/darfor-h

tobychev boosted

As I walk through the valley of the shadow of death, I think: Wow Google Maps, you really fucked up this time

@mcc
I guess they are simply adapting the practices of the market leader Google? ;)

But yeah, they should probably develop some processes for offloading projects into Apache or something once it's clear the project didn't meet whatever engagement goals they set out to meet.
@depereo

Show more
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.