“Het is een kinderfeestje!”, roepen volwassen mannen die tegen een auto aantrappen en met rookbommen gooien. Geweld is genormaliseerd geworden.

In Staphorst werd het van oorsprong katholieke feest van Sinterklaas niet publiekelijk gevierd. In 2012 wilde de gemeente geen intocht van de Sint bekostigen vanwege bezuinigingen. Vóór 1994 is er zelfs nooit een publiekelijke Sinterklaasviering gehouden.

Traditie my ass.

@SaschaJanssen Plus traditie wil niet zeggen dat het goed is en in stand gehouden moet worden toch🙃 Als we een aantal honderd jaar terug gaan hebben Nederlanders dingen gedaan die wellicht toen als traditie gezien werden maar nu echt niet kunnen.. Het is een slap excuus voor mensen die niet willen groeien wellicht

Follow

@stux @SaschaJanssen

Wat ik heb gelezen is: 'Tradition is peer pressure from the dead.'

Vond ik wel treffend. ;)

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.