Tek bir kişi senin yanında bu şekilde olamaz! Her şeyin bir nedeni var... İçinizde bir uyumsuzluk varsa, mutlaka yakınınızda birileri belirecek ve bu uyumsuzluğu size gösterecek ve onu ortadan kaldırmanız için sizi zorlamaya başlayacak. Diğer kişi, içinizdeki ve yaşamınızdaki değişimin katalizörüdür. Üstelik bu katalizör her zaman olumlu değil, çok daha sıklıkla olumsuzdur! Yani, mümkün olan her şekilde (size göründüğü gibi) yaşamanızı engelleyen ve size acı çektiren ... Bir ilişki ortaya çıktıysa, bu, siz ve bu kişinin birbirinize bir kilit anahtarı gibi yaklaştığınız anlamına gelir, ancak aksini söyleyebilirsiniz - bir çiviye çekiç gibi ... Bu, anladığınız gibi, acıya neden olur. Düşünün: çivi neden dövüldüğünü anlamıyor. Çekicin suçlu olduğuna karar verebilir. Ama bir çivi olarak kaldığı sürece, ona vuracak bir çekicin her zaman olacağını anlamıyor ... Değişmeli, bu formdan uzaklaşmalı ve başka bir şeye dönüşmeliyiz. Ve bir çivi için zorsa, o zaman kişi değişebilir. İnsana, pratikte olmak istediği her şey olması ve çözmek istediği tüm sorunları çözmesi için her fırsat verilmiştir...

Kedileri sevmeyen insanlara güvenmem
Ama bir insanı sevmediği zaman bir kediye güvenirim...

Birbirimize yardım ettiğimizde hayat inkar edilemez derecede güzeldir ❤️ Nezaket destek ve hizmet eylemleri sayesinde sadece ihtiyacı olanların hayatlarını olumlu yönde etkilemekle kalmıyor aynı zamanda kendi yaşamlarımızı sayısız şekilde zenginleştiriyoruz.

şikâyetimiz var havalar çok sıcak lütfen bir kap mama bir kap su bırakın etrafa lütfen 😾😿

Bir insanın yüzü her zaman iç dünyasını yansıtır ve düşüncenin renksiz olduğunu düşünmek yanlıştır.

Show more
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.